Nájemní smlouva vzor

Dle občanský zákoníku, (zvláštní ustanovení o nájmu bytu), musí nájemní smlouva obsahovat: Označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.

Podrobněji k jednotlivým částem dle občanského zákoníku stanoveným náležitostem nájemní smlouvy:

Označení bytu - nezpochybnitelná identifikace, adresa, číslo bytu, popřípadě patro.

Jeho příslušenství - například, kuchyňská linka, sedačka, atd. (nejlépe doplnit fotografiemi které budou součástí nájemní smlouvy bytu).

Rozsah jejich užívání - v jakém rozsahu a jak mohou nájemníci byt a příslušenství bytu užívat.

Způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši - ošetření výše nájmu - nezpochybnitelný způsob výpočtu výše nájmu, nebo určení výše nájmu např. takto: nájemné pro rok RRRR je stanoveno ve výši 10.000,-Kč měsíčně. Ošetření způsobu platby nájmu - interval platby např. měsíčně k ........, způsob platby např. na bankovní účet č: CUCUCUCU/kód banky.

Samozřejmě musí nájemní smlouva obsahovat jednoznačnou identifikaci nájemníků a pronajímajícího, například dle pasu, nebo OP, nejlépe s uvedením typu a čísla identifikačního dokladu (pasu, OP), samozřejmostí nájemní smlouvy je i datum jejího uzavření a datum počátku platnosti, není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou.

Nájemní smlouva vzor ke stažení

Stažení nájemní smlouvy.